Konfutsius

Anna juhatust vaid neile, kes pärast oma võhiklikkuse mõistmist tarkust otsivad.