Mõtteterad Andrues Vanalt

– Maailmas eksisteerivad lihtsad ja sügavad baasreeglid, millega arvestades ei pea inimeseks olemine olema nii keeruline.

– Inimesena ei ole sa kunagi üksi – sinuga koos on alati ka sinu mittefüüsiline osa, teadvus kui selline.

– Mõistus on nagu mootorsaag, mille sa hommikul käima tõmbad, aga mida ei oska enam käest panna.

– Universum toetub vaid ühele seadusele ja see on peegelduse seadus ehk külgetõmbeseadus.

– Tõde on lõputus koguses, aga mõistusega ei hooma sa seda kunagi, sest mõistuses on kõik asjad alguse ning lõpuga.

– Sinu elu on algusest lõpuni filmilint. Läte näeb kogu filmilinti, sina aga vaid seda, mis on ära olnud, üht kaadrit. Sina vahetad justkui kaadreid.

– Me elame sageduste maailmas. Kui sa saad aru sagedustest, siis sa saad aru, kuidas universum töötab.

– Kui sa tahad, et su lapsel oleks hea, pead sina esimesena enda heale keskenduma.

– Külgetõmbeseadus on erapooletu seadus, mis on absoluutselt kogu sinu kogemus elust: sinu maailma on joonistanud energiaosake, kes vaatab seda, mida sina välja kiirgad. Ta vaatab, mis näoga sina peegli ees seisad ja teeb sellest peegelpildi.

– Päeva lõpus sa saad aru, et me kõik oleme lihtsalt mingi energia, mis võngub tühjuses – füüsikalises mõttes.

– Meie loomulik olek on heasoovlikku