Saladus peitub tundes: vaim – olemise tunne

Kõik tõeliselt oluline siin maailmas sünnib mitte väe ega võimu, vaid Issanda Vaimu läbi, ütleb vägede Issand (Sakarja raamat 4:6).

Vii end soovitud vaimsesse olemise seisundisse, kujutledes tunnet, mida tunneksid, kui oleksid see, kes sa olla tahad. Soovitud seisundi tunde tabamisel vabastatakse sind kogu edasisest pingutusest selleni jõudmiseks, sest see on juba nii. Inimese mõistuses seostub iga idee mingi kindla tundega. Leia oma täitunud sooviga seotud tunne, kujutle end seda tundmas, kui oled saanud oma soovitud asja – ja sinu soov materialiseerub ise.

Usk on tunne. “Teile sündigu teie usku mööda” (Matteuse 9:29). Sa ei tõmba mitte kunagi ligi seda, mida tahad, vaid seda, mida sa oled. Magu inimene on, nii ta ka näeb.. “Kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on…” (Matteuse 13:12; 25:29; Markuse 4:25; Luuka 8:18; 19:26).

See, mis sa tunned end olevat, seda sa oled ja sulle antakse seda, mis sa oled. Seega kujutle tunnet, mida tunneksid, kui su soov oleks täitunud ja sinu soov peab saama teoks.

Kui inimene usub ja on tänulik talle antud väärtusliku nõuande eest ja kasutab seda, siis loob ta endasse tõelise edu aluse.

Võta aega lihtsalt olemiseks.❤️