ISA

Sõna “isa” päritolu on päris huvitav ja see on levinud paljudes keeltes erinevate variantidega. Sõna juur pärineb indoeuroopa keelteperekonnast.

Näiteks:
– Inglise keeles on “father.”
– Saksa keeles on “Vater.”
– Prantsuse keeles on “père.”
– Hispaania keeles on “padre.”
– Itaalia keeles on “padre.”

Need sõnad on tuletatud ühisest indoeuroopa juurest, milleks on *pəter. Sarnaseid vasteid leiab ka paljudes teistes indoeuroopa keeltes.

On huvitav jälgida, kuidas sellised põhilised perekondlikud ja sugulussuhteid tähistavad sõnad on paljudes keeltes üsna sarnased, isegi kui hääldus võib erineda.