TARKUS

KOKKUVÕTE: TARKUS = MÕISTLIK – NUTIKAS – TEADLIK – KOHTUOTSUS – OTSUS – MÕISTUS – TEADMA – OLEMUS – OMADUS – OSKUS

“Sõna “tarkus” semantiline juur on “tark”, mis tuleneb germaani keeltest. Algne tähendus seostus oskuste, teadmiste ja teravmeelsusega. Mitmetes keeltes tõlgendatakse “tarkust” erinevalt, sest sõnadel on kultuurist ja ajaloost tulenevad varjundid.

Näiteks:
1. *Inglise keel:* “Wisdom.”
2. *Prantsuse keel:* “Sagesse.”
3. *Saksa keel:* “Weisheit.”
4. *Hispaania keel:* “Sabiduría.”
Erinevad kultuurid ja keeled võivad omistada sõnale “tarkus” lisatähendusi või nüansse, kuid üldine mõiste jääb sarnaseks. On siiski oluline mõista, et sõnadel võib olla kultuurispetsiifilisi varjundeid, mis võivad mõjutada nende tõlgendamist.
” Sõna “wisdom” semantiline juur pärineb vanast inglise keelest. Inglise keele sõna “wisdom” on tuletatud vanast inglise keelest “wīs,” mis tähendab “mõistlik,” “nutikas” või “teadlik,” ning sõnast “dōm,” mis tähendab “kohtuotsust,” “otsust” või “mõistust.” Seega on “wisdom” ühendatud mõistuse ja otsustamisvõimega.
Prantsuse keele sõna “sagesse” semantiline juur pärineb ladina keelest. Ladina keeles on sõna “sapientia,” mis tähendab “tarkust” või “mõistmist.”
Prantsuse keel on paljuski mõjutatud ladina keelest, ja seetõttu on sõna “sagesse” pärit ladina keelest, tähistades tarkust ja mõistmist.
Saksa keeles vastab sõna “tarkus” sõnale “Weisheit.” Saksa keele sõna “Weisheit” on tuletatud germaani juurtest, kus “weis” tähendab “teadma” või “mõistma,” ning lisandub sufiks “-heit,” mis moodustab abstraktse nime ja lisab mõtte “olemus” või “omadus.” Seega kajastab “Weisheit” mõistmise ja teadmise abstraktset mõistet, st tarkust.
Kreeka keeles vastab sõna “tarkus” sõnale “σοφία” (sofía). Kreeka sõna “σοφία” on pärit vanakreeka keelest ja kannab endas tähendust “tarkus”, “mõistus” või “oskus”. See on laialdaselt kasutatud Kreeka filosoofias ja muudes kontekstides, et viidata sügavale teadmistele, mõistmisele ja elutarkusele. Vene keeles vastab sõna “таркус” sõnale “мудрость” (mudrost’). Vene sõna “мудрость” tähendab “tarkust” või “mõistust”. See on pärit slaavi juurtest, ja see kujutab endast sügavamat teadmist ja elutarkust.
Seega sõna “tarkus” ei piirdu pelgalt teadmiste või faktide kogumisega, vaid hõlmab laiemat mõistmist, sügavamat taju ja elutarkust. Tarkusse kuulub võime teadmisi rakendada, mõista elu põhiolemust, teha head otsuseid ning käituda arukalt ja mõistlikult erinevates olukordades. See mõiste haarab endas terviklikumat lähenemist elule ja teadmistele.