Kallid kaasmaalased ja tulevased põlvkonnad.

Täna pöördume teie poole, et tõstatada äärmiselt oluline ja eksistentsiaalne küsimus: kas oleme valmis teadvustama, et teadvus ei ole piiratud ainult meie inimkogemusega, vaid asetseb igas objektis ja subjektis, igas meie ümber olevas olemuses?

Me elame maailmas, kus kõik, mis on olemas, on teadvuse loodud ja on osa sellest. Selle tõsiasja eiramine võib viia meie tsivilisatsiooni ja planeedi enneolematusse kriisi. Meie suurim oht on see, kui me arvame, et on olemasv teadvusetu elu. Seega, kui me jätkame elamist, arvates, et teadvus on ainult meie privileeg, et see on piiratud ainult inimeste ja mõnede kõrgemate olenditega, siis paneme endid ja kogu loodu ohtu. Teadvuse ja elu vähendamine pelgalt füüsilisteks ja mehaanilisteks protsessideks toob kaasa  kirgastumise ja sügava mõistmise vähenemise. Me kaotame sideme maailma sügavaima olemusega, unustame austuse ja vastutuse selle ees, mis meid ümbritseb. See viib meid kaugemale tarkusest, mis on meie esivanematele olnud eluliselt oluline.

Kui me käsitleme loodust kui elutut ressurssi, mida võib piiramatult tarbida, hävitame ökosüsteeme ja oma elukeskkonda, unustades, et kõik, mis meid ümbritseb, on osa suuremast teadvusest, mis väärib kaitset ja hoolt. Samuti teaduse ja tehnoloogia areng ilma teadvuse ja eetika sügava mõistmiseta võib viia ohtlike eksperimentideni, mis häirivad elu aluspõhimõtteid ja tasakaalu. Meie tehnoloogia võib muutuda meie endi vastu, kui me ei mõista, et see on seotud suurema teadvuse väljendusega. Niisiis, kui me unustame teadvuse olemasolu kõiges ja kõigis, kaotame sideme üksteise ja kogu maailmaga. Meie kogukonnad muutuvad killustatuks, vaesuvad vaimselt ja kaotavad inimlikkuse.

Pakun filosoofilise argumendi kvantosakeste ja tarkuse seose kohta.

Teadvuse omadused, nagu tarkus ja rumalus ning kvantosakesed jutustavad meile midagi olulist: need on mõlemad nähtamatud meie tavalisele meelele. Me ei saa otseselt näha elektrone või footoneid, nagu me ei näe tarkust või rumalust. Siiski on nende olemasolu ja mõju meie maailmas vaieldamatu ja reaalne.

Kvantosakesed, kuigi nähtamatud, avaldavad olulist mõju füüsikalistele süsteemidele. Nende olemasolu tõendavad mõõdetavad mõjud, nagu näiteks elektroni liikumine elektromagnetväljas või footonite interaktsioon ainega. Samamoodi, nagu me tugineksime nende mõjudele kvantosakeste omaduste ja käitumise mõistmiseks, peame tunnistama, et nähtamatu ei tähenda olematut. Tarkust ja rumalust ei saa samuti otseselt näha. Me ei saa mõõta neid füüsikaliste seadmetega ega määrata neid keemiliste testidega. Kuid nende mõjud on meie ühiskonnas selgelt nähtavad. Tarkus viib meid edasi, luues harmooniat, innovatsiooni ja teadmiste kasvu. Rumalus aga toob kaasa segaduse, kaose ja ühiskondlikud kriisid. Nagu kvantosakesed, mis vormivad meie maailma mikrotasandil, kujundavad tarkus ja rumalus meie maailma makrotasandil. Mõistmine, et nii kvantosakesed kui ka tarkus ja rumalus on nähtamatud, kuid mõjuvõimsad, peaks meid innustama vaatama sügavamale meie otsuste ja valikute mõjudesse. Inimese areng sõltub sellest, kas me suudameb tunnistada nähtamatut ja mõista selle mõju, või ei suuda. Seega olulisteks märksõnadeks saavad vabadus ja vastutus.

Inimesel on vabadus areneda suunas, mida ta õigeks peab, kuid sellega kaasneb ka vastutus nähtamatu teadvuse mõistmiseks ja austamiseks. See tähendab, et me ei tohi oma valikuid teha ainult nähtavate ja materiaalsete tegurite põhjal, vaid peame arvestama ka nähtamatu teadvuse ja selle mõjudega. Tunnistades, et teadvus asub igas objektis ja subjektis, saaksime luua harmooniat ja jätkusuutlikkust, mis põhinevad sügavamal teadvusel, tuues kaasa parema tuleviku nii meile endile, kui ka kogu maailmale. Kui me mõistame, et nähtamatud jõud, nagu kvantosakesed ja tarkus kujundavad meie reaalsust, suudaksime paremini mõista ja austada elu kõigis selle vormides. See toob kaasa sügavama ühenduse üksteise ja kogu looduga.

Kutsume üles teadvustama ja tegutsema.

Me kutsume üles kõiki inimesi, organisatsioone ja valitsusi mõistma ja teadvustama, et teadvus ei ole piiratud vaid inimeste ja mõnede teiste olenditega, vaid on kõikehõlmav ja universaalne. See on igaühe vastutus kaitsta ja austada elu kõigis selle vormides ning tegutseda vastutustundlikult ja eetiliselt, et tagada jätkusuutlik ja harmooniline tulevik.

Austagem ja hooligem kõigest, mis meid ümbritseb, et luua maailm, kus kõik elavad kooskõlas ja teadvustavad oma osa suuremas tervikus. Meie tulevik ja kogu elu jätkusuutlikkus sõltub meie võimest tunnistada ja austada teadvust kõiges.

Südamekutse.

Meie maailm on rikas ja mitmekesine, täis lugematuid elu vorme ja väljendusi. Kuid selleks, et säilitada ja kaitsta seda rikkust, vajame ühtsust ja jagatud mõistmist. Palun võtke hetk, et mõelda sellele sügavale tõele: teadvus asub igas asjas, kõiges ja kõigis meie ümber. Tehke teadlik otsus austada ja hoolida kõigest, mis teid ümbritseb.

Meie üleskutse ulatub kaugemale üksikutest tegudest ja individuaalsetest valikutest. See on kutse ühtsusele, ühiseks mõistmiseks ja teadvustamiseks, et elu ja teadvus pole piiratud, vaid universaalne. Palume teil kõigil, kes olete puudutatud sellest sõnumist, jagada seda oma lähedaste, sõprade ja kogukondadega.

Ühinenud südamed ja meeled.

Kui igaüks meist võtab vastutuse ja teeb oma osa, suudame koos luua maailma, mis on täis harmooniat, austust ja jätkusuutlikkust. Ühinenud südamed ja meeled suudavad murda piirid ja muuta maailma paremaks kohaks.

Saatke seda sõnumit edasi südamest südamesse. Teeme koos maailma paremaks, austades ja teadvustades elu kõigis selle vormides. Meie tulevik ja kogu elu jätkusuutlikkus sõltuvad meist kõigist.

Koos suudame rohkem.

Soovi korral võid sirvida PTI privaatsustingimusi.