RALPH WALDO EMERSON

Elu on jada valikuid, ja need valikud ehitavad üles meie tuleviku teekonna.