Sokrates tsitaadid

Keegi võta külge tööd, mida ta ei oska, ometi arvavad nad kõik, et nad sobiksid kõige raskemale tööpostile – valitsusse.

Me sööme selleks, et elada, mitte ei ela selleks, et süüa.

Inimese elu peaks olema igast kõljest kaunis nagu skulptuur.

Iga inimene peab õppima ja harjutama seda, milles ta tahab saavutada täiust.