TARKUS ON…

Tarkus pole teadmiste, valemite, paragrahvide ja muu pähetuubitava summa, sest kõige sellega tuleb toime hea mälu ja normaalne mõistus; pigem tuleks tarkuseks pidada teadmistest kõrgemal asetsevat vaimset mõtlemisvõime sügavust, võimet hinnata ja tunnetada inimliku elu tähendust, eesmärki, vastutust ja väärtust.

Teedy Tüür