Tervis

Öeldagu mida tahes, kindlaim teejuht tervise juurde on mitte iial mõelda sellele, et me jääme haigeks. Suur hulk neid tõbesid, mis meile, vaestele surelikele, on teada, tulevad just arstidelt ja on me kujutluse vili. Winston Churchill

Kui pole tervist, ei saa tarkus end avaldada, kunst ei tule esile, jõudu ei saa rakendada, rikkus on kasutu ja mõistus jõuetu. Herophilos

Tervis on õnne ja liikumine tervise tähtis komponent. James Thomson

Inimeste tervis on tõepoolest vundament, millele toetub kogu nende õnn ja kogu nende jõud riigina. Benjamin Disraeli

Elu ei tähenda lihtsalt eöamist, vaid tervena elamist. Martialis

Ole karske ja mõõdukas, siis oled terve. Benjamin Franklin

Tervis, mis käib vastu arsti sõnadele, tarkus, mida pole saadud koolist. John Greenleaf Whittier

Tervis on tõeline varandus, mitte kuld ega hõbe. Mahatma Gandhi

Missugune ravim annab hea seedimise? Liikumine. Mis tugevdab jõudu? Uni. Mis leevendab ravimatuid tõbesid? Kannatlkkus.
Voltaire

Kogu õnne vundament on tervis. Leigh Hunt

Saada tervenisti heaks inimiseks – see on parim retsept hoidmaks tervet mõistust terves kehas. Fracis Bowen

Kõigist kunstidest kõige viljakam on hästi elamise teadus. Cicero

Tervise ja pika elu koostisosad on suur mõõdukus, värske õhk, kerge töö ja vähe muret. Philip Sidney

Kanna hoolt oma ihu ja hinge eest. Kleobulos

Nii vaimu kui ka keha tervise saladus on mitte leinata minevikku, mitte muretseda tuleviku pärast ega oodata hädasid, vaid elada targalt ja tõsiselt praeguses hetkes. Buddha

Hoolitse tervise eest, seda pole õigust jätta hooleta, muidu muutud koormaks enesele ja võib-olla teistelegi. William Hall