Tony Robbins

Püsivus varjutab isegi andekuse kui kõige väärtuslikuma elukvaliteeti kujundava ressursi.