NÜÜD — Kõige kallim

Aeg ei ole üldse väärtuslik, sest see on illusioon. See, mida te hindate väärtuslikuks, ei ole aeg, vaid üks punkt, mis on ajast väljas: praegune. See on tõesti väärtuslik. Mida rohkem olete keskendunud ajale – minevikule ja tulevikule –, seda rohkem igatsete praegust, kõige väärtuslikumat, mis seal on.

Eckhart Tolle